Teknik Bombe
 
 
 
  Şirket Politikası
  Kalite Yönetim
  Sertifikalar

Şirket Politikası

Yazdır

Kocaeli/Gebze adresinde kurulu TEKNİK BOMBE A.Ş. Türkiye'nin yanı sıra Asya, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgelerinde gıda, tarım, denizcilik, savunma, inşaat ve otomotiv sektörleri de dâhil olmak üzere birçok sektöre, bombe ve çeşitli ara mal üretimi ve satışı yapan imalatçı bir firmadır. TEKNİK BOMBE iletişimde açıklık, müşterilere hizmette bütünlük, çalışanlara adil ve ilgili olma, içinde bulunduğu topluma sorumluluk bilincine dayalı bir çalışma felsefesini taahhüt eder.

TEKNİK BOMBE sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak için sağlık, güvenlik, kalite, çevre ve müşteri memnuniyeti gibi işletme parametrelerini kapsayacak temel hedeflerine yönelik performansını ölçecek sistemler kurar ve kullanır. Sürekli olarak etkinlik ve verimliliği arttırmak için hedeflerini iç denetim, veri analizi, performans gözden geçirme ve düzeltici/önleyici faaliyetler uygulama gibi yöntemlerle izler. Aşağıdaki ilkelere dayanan kârlı bir iş kültürü yaratmak amacındadır:

KALİTE

 • TEKNİK BOMBE için müşteri ihtiyaç ve beklentileri büyük önem taşımaktadır. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin net tanımı ile başlayarak, bu ihtiyaçları en iyi şekilde karşılamak ve beklentileri aşmak için çalışır.
 • İlgili standartlara, yönetmeliklere ve müşteri özel şartlarına bağlı kalarak kalitede devamlılık, yüksek emniyet ve maliyetlerde etkinlik sağlayan süreçler oluşturmak ve bu süreçlerin sürekli iyileştirilmesi önceliğidir.
 • Tedarikçilerin ve iş ortaklarının da sistemin bir parçası olduğunun bilincindedir ve gelişimlerini yakından takip eder.
 • Ticari yaklaşımı ve kalite anlayışıyla her zaman karşılıklı güveni, uzun soluklu ilişkileri ve müşteri memnuniyetini sürdürmek amacındadır.

  İNSAN

 • TEKNİK BOMBE eşit istihdam olanağı taahhüt eder ve toplum içinde kültürel çeşitliliği destekler.
 • Müşteri memnuniyetine giden yolun çalışanların memnuniyetinden geçtiğini bilerek, çalışanların yaşam standartlarını ve refahlarını yükseltmeye özen gösterir.
 • Şirket başarısında takım ruhunu vurgulayarak, işçilerin istişarelerine ve katılımlarına, işçi temsilcisine bağlılık esasına dayalı takım ruhunun eğitim ve iletişim yoluyla güçlendirilmesi için çalışır.
 • Dürüstlüğe ve bütünlüğe dayalı başarılı ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturup devam ettirmek için gerekli çalışmaları yürütür.
 • İlgili yasal ve diğer gereklilikleri karşılayarak, işle ilgili yaralanmaların ve kötü sağlık durumunun önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı, bu ortamı oluşturmak için gerekli önlemleri almayı, tehlikeleri ortadan kaldırma ve İSG risklerini azaltmayı taahhüt eder.

  ÇEVRE

 • TEKNİK BOMBE içinde bulunduğu çevre ve toplumu desteklemeye kararlıdır.
 • Fiziksel çevrenin korunması amacıyla hedefler koyarak, çalışanlarda farkındalık yaratarak, çevresel performansı sürekli denetleyerek tesisinin çevreye olumsuz etkilerini önlemek ve çevresini iyileştirmek için çalışır.
 • İlgili yasal gereklilikleri karşılayarak, çevre kirliliğinin önlenmesi, sağlıklı bir çevre için gerekli emniyet ve çevre önlemlerini uygulayarak çevreyi korumayı taahhüt eder.

  GENEL MÜDÜR 03.02.2023

 • İnönü Mah. Gebze Plastikçiler OSB, 91.Sokak
  No:5/1, 41400 Gebze / Kocaeli - TÜRKİYE
  T: 0-262-751 31 31 (pbx), F: 0-262-751 31 39
  E-Posta: info@teknikbombe.com